Get in touch

Co-financing

Projekt „Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i integraciju u globalne lance vrijednosti“ u okviru Poziva „Integrator“, KK.03.2.2.05.0027

 

Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i integraciju u globalne lance vrijednosti

 

KK.03.2.2.05.0027

 

Nositelj projekta:                                           ALTPRO d.o.o.

Partneri na projektu:                                 Byte Lab Grupa d.o.o. i Metal Product d.o.o.   

Ukupna vrijednost projekta:                      23.268.555,77 kn

EU udio u financiranju projekta:              11.414.718,80 kn

Razdoblje provedbe projekta:                   1. siječnja 2021. – 1. siječnja 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba:           Zvonimir Viduka,

 

 

Tvrtka ALTPRO d.o.o. je početkom siječnja 2021. godine, zajedno s partnerima projekta Byte Lab grupa d.o.o. i Metal Product d.o.o. započela s provedbom projekta “Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i integraciju u globalne lance vrijednosti“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će se provoditi sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Integrator“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

 1. Inovacija procesa proizvodnje tvrtke Altpro za potrebe komercijalizacije AP STM uređaja;
 2. Inoviranje procesa upravljanja kvalitetom u tvrtki Altpro;
 3. Inovacija procesa proizvodnje tvrtke Byte Lab za potrebe proizvodnje upravljačkog sučelja;
 4. Inovacija procesa upravljanja kvalitetom tvrtke Byte Lab;
 5. Inoviranje organizacije poslovanja tvrtki Altpro i Byte Lab;
 6. Inoviranje proizvodnog ciklusa u tvrtki Metal Product;
 7. Inoviranje procesa upravljanja kvalitetom u tvrtki Metal Product;
 8. Prilagodba poslovnih procesa članova konzorcija zahtjevima tržišta;
 9. Upravljanje projektom;
 10. Promidžba i vidljivost.

 

Cilj projekta je inovacijom uspostaviti ključne procese poslovanja članova konzorcija i optimizirati njihov proizvodni ciklus, čime će se kreirati organizacijski i tehnički uvjeti za komercijalizaciju 2 inovativna proizvoda – AP STM sustava i njemu komplementarnog upravljačkog sučelja. Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:

 • Razvoj novih inovativnih proizvoda;
 • Doprinos u privatnim ulaganjima i primljenoj potpori u području inovacija;
 • Rast prihoda od izvoza i prodaje;
 • Zapošljavanje novih djelatnika.

Realizacija projekta doprinijeti će jačanju pozicije konzorcija u globalnom lancu vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu – Promet i mobilnost, a posebice u stvaranju partnerskih odnosa ulaskom u dobavljački lanac s China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. kompanijom – jednom od najvećih poslovnih subjekata na globalnom tržištu željezničke industrije, što će doprinijeti i povećanju izvoza za 31%.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Byte Lab Grupa d.o.o.